Radio
| Live Radio | Radio Crew  |

  Radio Programma's.
 
Maandag   Dinsdag
00.00 uur Panglipuring Ati 00.00 uur Panglipuring Ati
05.00 uur Do'a 05.00 uur Do'a
05.05 uur Rahmatulloh Islam 05.05 uur Federatie
05.15 uur Pawartos Kasripahan 05.15 uur Pawartos Kasripahan
06.00 uur Pawertos Jam Nem 06.00 uur Pawertos Jam Nem
06.15 uur Pawartos Welang-Weling 06.15 uur Pawartos Welang-Weling
08.00 uur Pawartos Wanci Esuk 08.00 uur Pawartos Wanci Esuk
08.15 uur Olahraga 08.15 uur Olahraga
08.30 uur Pawartos Kasripahan 08.30 uur Pawartos Kasripahan
09.00 uur Selang-Seling Wanci Esuk 09.00 uur Selang-Seling Wanci Esuk
10.00 uur Pawartos Kasripahan 10.00 uur Pawartos Kasripahan
10.15 uur Kunst en Cultuur 10.15 uur Garuda aktueel
11.00 uur Ibu-Ibu 11.00 uur Ibu-Ibu
12.00 uur Suriapop 12.00 uur Suriapop
12.30 uur Werna-Werni 12.30 uur Werna-Werni
13.30 uur Pawertos Wanci Sore 13.30 uur Pawertos Wanci Sore
14.00 uur Music break 14.00 uur Music break
15.00 uur Muda-Mudi 15.00 uur Muda-Mudi
16.00 uur Pawartos Saudagar 16.00 uur Pawartos Saudagar
16.30 uur Gamelan 16.30 uur Gamelan
17.00 uur Panyuwunan 17.00 uur Panyuwunan
18.45 uur Anak-Anak 18.45 uur Anak-Anak
19.00 uur Panyuwunan 19.00 uur Panyuwunan
20.00 uur Pawartos Wanci Wengi 20.00 uur Pawartos Wanci Wengi
20.30 uur Pawartos Kasripahan 20.30 uur Pawartos Kasripahan
21.00 uur Panyuwunan 21.00 uur Panyuwunan
22.00 uur Lagu-Lagu Mix 22.00 uur Lagu-Lagu Mix
23.00 uur Nostalgie 23.00 uur Keroncong
Woensdag   Donderdag
00.00 uur Panglipuring Ati 00.00 uur Panglipuring Ati
05.00 uur Do'a 05.00 uur Do'a
05.05 uur Programma R.K.J. 05.05 uur Programa E.B.G.S.
05.15 uur Pawartos Kasripahan 05.15 uur Pawartos Kasripahan
06.00 uur Pawertos Jam Nem 06.00 uur Pawertos Jam Nem
06.15 uur Pawartos Welang-Weling 06.15 uur Pawartos Welang-Weling
08.00 uur Pawartos Wanci Esuk 08.00 uur Pawartos Wanci Esuk
08.15 uur Olahraga 08.15 uur Olahraga
08.30 uur Pawartos Kasripahan 08.30 uur Pawartos Kasripahan
09.00 uur Selang-Seling Wanci Esuk 09.00 uur Selang-Seling Wanci Esuk
10.00 uur Pawartos Kasripahan 10.00 uur Pawartos Kasripahan
10.15 uur Beroep & maatschappij 10.15 uur Rebukan karo………
11.00 uur Ibu-Ibu 11.00 uur Ibu-Ibu
12.00 uur Suriapop 12.00 uur Suriapop
12.30 uur Werna-Werni 12.30 uur Werna-Werni
13.30 uur Pawertos Wanci Sore 13.30 uur Pawertos Wanci Sore
14.00 uur Music break 14.00 uur Music break
15.00 uur Muda-Mudi 15.00 uur Muda-Mudi
16.00 uur Pawartos Saudagar 16.00 uur Pawartos Saudagar
16.30 uur Gamelan 16.30 uur Gamelan
17.00 uur Panyuwunan 17.00 uur Panyuwunan
18.45 uur Anak-Anak 18.45 uur Anak-Anak
19.00 uur Panyuwunan 19.00 uur Panyuwunan
20.00 uur Pawartos Wanci Wengi 20.00 uur Pawartos Wanci Wengi
20.30 uur Pawartos Kasripahan 20.30 uur Pawartos Kasripahan
21.00 uur Panjoewoonaan 21.00 uur Panjoewoonaan
22.00 uur Lagu-Lagu Mix 22.00 uur Lagu-Lagu Mix
23.00 uur
 
Gamelan
 
23.00 uur
 
Malam romantica
 
Vrijdag     Zaterdag  
00.00 uur Panglipuring Ati 00.00 uur Panglipuring Ati
05.00 uur Do'a 05.00 uur Do'a
05.05 uur Wargane Islam 05.05 uur Programma S.I.S.
05.15 uur Pawartos Kasripahan 05.15 uur Pawartos Kasripahan
06.00 uur Pawertos Jam Nem 06.00 uur Pawertos Jam Nem
08.00 uur Pawartos Wanci Esuk 08.00 uur Pawartos Wanci Esuk
08.15 uur Olahraga 08.15 uur Pawartos Kasripahan
08.30 uur Pawartos Kasripahan 08.30 uur Pawartos Kasripahan
09.00 uur Selang-Seling Wanci Esuk 09.00 uur Pawartos Kasripahan
10.00 uur Pawartos Kasripahan 10.00 uur Actueel informatie
10.15 uur Garuda actueel 12.00 uur Werna-Werni
11.00 uur Ibu-Ibu 12.30 uur Pawertos Wanci Sore
12.00 uur Suriapop 13.30 uur Music break
12.30 uur Werna-Werni 14.00 uur Garuda Top 10
13.30 uur Pawertos Wanci Sore 15.00 uur Pawartos Saudagar
14.00 uur Music break 16.00 uur Music break
15.00 uur Muda-Mudi 20.00 uur Pawartos Wanci Wengi
16.00 uur Pawartos Saudagar 20.30 uur Pawartos Kasripahan
16.30 uur Gamelan 21.00 uur Musik Pilihan
17.00 uur Panyuwunan 22.00 uur Keslametan
18.45 uur Anak-Anak  
19.00 uur Panyuwunan
20.00 uur Pawartos Wanci Wengi
20.30 uur Pawartos Kasripahan
21.00 uur Panyuwunan
22.00 uur Lagu-Lagu Mix
23.00 uur Garuda production
   
Zondag
00.00 uur Panglipuring Ati
05.00 uur Do'a
05.05 uur Kerkelijke liederen
05.15 uur Pawartos Kasripahan
06.00 uur Gospel Jawa
06.15 uur Lagu kepsilep
08.00 uur Sokongan Saudagar
08.15 uur Pawartos Kasripahan
08.30 uur Sokongan Saudagar
09.00 uur Panggugah Rakyat
10.00 uur Sokongan Saudagar
13.00 uur Programma B.K.R.I.
13.30 uur Music break
16.00 uur Gamelan
17.00 uur Panyuwunan
20.00 uur Trimurti / Sumur Tudju
20.30 uur Pawartos Kasripahan
21.00 uur Lagu lagu relax wengi
23.00 uur Pewayangan

 

© 2006 Radio & Televisie Garuda N.V Suriname - Alle rechten voorbehouden.
Powered by Dahhosting.nl